A avea clavir la cap.

Aboneaza-te!

Vremea învaţă pe cei ce n-au învăţătură.

Aboneaza-te!

Vorbele plăcute înmulţesc învăţătura.

Aboneaza-te!

Unde şcoala se iveşte, pă­mântul se-mbogăţeşte.

Aboneaza-te!

Ucenicul vrea să înveţe pe dascăl.

Aboneaza-te!

Toată lumea să te înveţe, dar din minte să nu-ţi ieşi.

Aboneaza-te!

Toată lumea este o şcoală.

Aboneaza-te!

Ştiinţa făclia adevărului este.

Aboneaza-te!

Ştiinţa este hrana sufletului.

Aboneaza-te!

Ştie şi el o mână de carte ş-un sac de minciuni.

Aboneaza-te!

Ştie multe, dar mărunte.

Aboneaza-te!

Ştie carte până la genunchiul broaştei.

Aboneaza-te!

Şi cel învăţat moare neîn­văţat.

Aboneaza-te!

Şcoala face omul om ş-altoiul pomul pom.

Aboneaza-te!

Şcoala este locul unde îţi teşi norocul.

Aboneaza-te!

Să nu te ruşinezi a învăţa ceva şi de la cel mai mic.

Aboneaza-te!

Să înveţi pentru tine, dar să ştii şi pentru alţii.

Aboneaza-te!

Rădăcina învăţăturii e amară, dar rodul ei e dulce.

Aboneaza-te!

Precum apa inima ţi-o ră­coreşte, aşa şi învăţătura mintea ţi-o limpezeşte.

Aboneaza-te!

Practica bate gramatica.

Aboneaza-te!

Poartă condei la ureche, ca să se arate învăţat.

Aboneaza-te!

Până nu dai cu capul de toţi pereţii, nu te îndrepţi.

Aboneaza-te!

Omului cu învăţătură îi curge miere din gură.

Aboneaza-te!

Omul neînvăţat e ca un copac neîngrijit.

Aboneaza-te!

Omul învăţat poartă întot­deauna averea cu dânsul.

Aboneaza-te!

Omul învăţat, dar nepăţit, e ca puşca fără praf.

Aboneaza-te!

Omul învăţat are stea în frunte.

Aboneaza-te!

Omul fără învăţătură e ca pământul fără udătură.

Aboneaza-te!

Omul cât trăieşte învaţă şi tot neînvăţat moare.

Aboneaza-te!

Omul care ştie carte, de toate are parte.

Aboneaza-te!

Om cu carte.

Aboneaza-te!

O carte aleasă e un bun prieten.

Aboneaza-te!

Oamenii cei buni te-or învăţa să duci apă şi cu ciurul.

Aboneaza-te!

Nu să grăieşti, ci cum să grăieşti să te sileşti a învăţa.

Aboneaza-te!

Nu învăţăm pentru şcoală, dar învăţăm pentru viaţă.

Aboneaza-te!

Nu e rău omul să ştie.

Aboneaza-te!

Nu e orfan cel fără tată şi fără mamă, ci cel fără în­văţătură.

Aboneaza-te!

Nu e omul niciodată bătrân, când e vorba de învăţătură.

Aboneaza-te!

Nu e învăţat cel ce citeşte, ci cel ce ştie ce citeşte.

Aboneaza-te!

Nu cine trăieşte ştie multe, da’ cine învaţă.

Aboneaza-te!

Nu câte ştii, ci cum le ştii.

Aboneaza-te!

Nimeni nu se naşte învăţat.

Aboneaza-te!

Nimenea nu poate să zică: „acum le ştiu pe toate”.

Aboneaza-te!

Nevoia învaţă pe om şi nuiaua pe copil.

Aboneaza-te!

N-am învăţat carte, şi tot am mâncat sărat.

Aboneaza-te!

Mult umbli — mult înveţi.

Aboneaza-te!

Multe greşeşti, multe înveţi.

Aboneaza-te!

Meşteşugul vreme cere, nu se-nvaţă din vedere.

Aboneaza-te!

Meşteşugul cere vreme şi învăţătura răbdare.

Aboneaza-te!

Mâna care nu ştie să scrie dă vina pe creion.

Aboneaza-te!